Ar einu tinkamu keliu?

  • Laikas eina prasmingai. Gyvenimo pilnatvės jausmas. Darbas naudingas;
  • Palankiai besiklostančios aplinkybės, malonūs atsitiktinumai, „laukiamo svečio” pojūtis;
  • Minimalios pastangos maksimaliam rezultatui pasiekti – tarsi pirmapradės Visatos jėgos padeda. Kosminių įstatymų supratimu, kai žmogui duodama užduotis, duodama ir jėgų jai atlikti;
  • Motyvacija vidinė. Valia nereikalinga. Teisingai veikiama iš vidinio sąmoningumo;
  • Aplinka. Ten, kur aš, ten – darna, harmonija, tiesa, šviesa žmonėse.

Bazi patarimai

Bazi – kinų horoskopas – rekomenduojamas sąmoningai įvertinus, kad:

Asmenybės tipas

Asmenybinio tipo žinojimas padeda nustatyti žmogaus stipriąsias, silpnąsias puses, įgimtas savybes.

Socialinė kompetencija

Socialiniai ryšiai padeda atskleisti Jūsų potencialą bendruomeninėje veikloje. Tai žmogaus santykis su aplinkiniais.

Tinkamos datos parinkimas

„Bambuko kamieno” išmintis: „Geriau pasiduoti vėjo jėgai, nei leistis būt sulaužomam”  

Likimas pagal gimimo datą

Bazi kinų horoskope (likimas pagal gimimo datą) naudojamas 60 metų ciklas, kurį sudaro 12 metinių zodiako ženklų ir penki energijos elementai – medis, ugnis, žemė, metalas, vanduo.

Bazi. Kas tai?

Bazi (kinų horoskopas; kinų astrologija; „keturi likimo stulpai”; „likimo korta”; 8 hieroglifai) – susisteminta žmogaus likimo prognozavimo, koregavimo žinių sistema, paremta tūkstantmečius kauptomis žiniomis apie gamtos mokslus, stebėjimais.