Feng Shui karma

Priežasties ir pasekmės dėsnis, įpročių protas, nepertraukiama veiksmo ir atveikos įtaka visų vienas kitą persmelkiančių reiškinių sąveikai.

Teigiama, kad yra trys karmos tipai: buvusiųjų gyvenimų, pasireiškianti dabar ir ateities.

Pamąstymui apie karmą:

  • Osho: „Tapkite sąmoningais, ir staiga visos karmos bus pašalintos. Tikroji tamsa yra jūsų užmaršumas, jūsų protas. Darydami prisiminkite save. Kiekvienas veiksmas, net mintis, kažką sukuria jums, kažką kitiems. Būkite budrūs! Kančiose jus skandina jūsų dabartinė karma! Suversti kaltę praeitiems gyvenimams yra tik atsakomybės už savo veiksmus neprisiėmimas. Suvokimas, kad jeigu kenčiame, tai tik mes patys už tai atsakingi, padės išsižadėti konflikto su egzistencija”;
  • Zen meistras Seung Sahnas: „Tik nuo jūsų pačių pastangų šiame gyvenime priklauso, ar jūs valdysite priežastis ir pasekmes, ar jos valdys jus. Kai sukuri karmą, tai turi karmą. Kai turi karmą, galiausiai ji, net ir labai gera, pasikeis. Viskas be paliovos kinta. Nekurkite ničnieko, netgi dangaus, tada būsite laisvi”;
  • „Žmogaus aukščiausias tikslas – išeiti iš reinkarnacijų (įsikūnijimo iš naujo) – mūsų elgesio priežaščių ir pasekmių įstatymo (karmos) – rato ir nebesugrįžti į Žemę. Tik to, kuris jau nugalėjo patį save, negali užkariauti. Tik tas, kuris nugalėjo savo karmą, pažino tiesą, save ir dvasinį prašvitimą, pajėgus tai padaryti”...

Feng Shui karma

Priežasties ir pasekmės dėsnis, įpročių protas, nepertraukiama veiksmo ir atveikos įtaka visų vienas kitą persmelkiančių reiškinių sąveikai.

Gua skaičius

Nustatomas pagal gimimo metus ir lytį. Ši kinų išmintis pagrįsta aštuonių trigramų krypčių sistema.